Luty Trendletter #6 Neo-Lokalność

Insight

Pandemia przyszła do nas z daleka, ale ryzyko zarażenia występowało „tutaj”. Do obrony również organizowaliśmy się na miejscu. W rezultacie nasz własny świat – przestrzeń, gdzie dzieją się rzeczy dla nas najważniejsze – skurczył się. Przyjęliśmy perspektywę bardziej krajową i lokalną, a mniej globalną.
0 %
…Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że „W chwilach zagrożenia takich jak pandemia należy kupować lokalne produkty, aby wesprzeć krajową przedsiębiorczość” (T2B).
Przejście na pracę zdalną oraz zachowanie dystansu od większych skupisk zmienia preferencje dotyczące miejsca zamieszkania. Powstają koncepty osiedli, gdzie potrzeby mieszkańców zaspokajane są w lokalnym zasięgu i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Osiedle Southlands na obrzeżach Vancouver to tzw. agrihood – społeczność pracująca zdalnie, produkująca własną żywność, poruszająca się rowerem lub pieszo (discoversouthlands.ca).

No Data Found

Na ile zgadza się P. z poniższymi stwierdzeniami? (Top2Boxes)

Szerszy obraz

Globalizacja nie od dziś znajduje się pod obstrzałem. Przede wszystkim jednak z perspektywy kulturowej – jako proces, który zabija różnorodność. Obecnie jest obwiniana również za sprowadzenie zagrożenia dla naszego zdrowia i życia. Globalizacja jest procesem nieuchronnym. A konsumenci nie chcą rezygnować z jej dobrodziejstw, czyli urozmaiconej oferty i dostępnych cen (nasz sondaż pokazał, że tylko 9% Polaków wykazuje zdecydowaną rezerwę wobec produktów chińskich). Pandemia powoduje natomiast przesunięcie proporcji między lokalnością a globalnością – na korzyść oferty rodzimego pochodzenia. Nie chodzi tu przy tym o ekonomiczny nacjonalizm. To raczej odruch obronny, nakazujący skupienie się na własnych zasobach w chwili zagrożenia. Odruch ten jednak może się utrwalić również po zakończeniu pandemii.
Pawel

Paweł Ciacek

Partner Zarządzający

Co z tego wynika dla Twojego biznesu:
  1. Rodzime/lokalne pochodzenie produktów jest dzisiaj atutem produktu. Marki, które dysponują takim atutem powinny go eksponować. Niekoniecznie musi się to łączyć z „wywijaniem” narodową flagą. Lokalność – zwłaszcza w przypadku produktów spożywczych – to bardziej obszar pochodzenia, a nie etniczność.
  2. To, że marka nie ma w swoim portfolio lokalnych produktów, nie oznacza że nie może grać kartą lokalności. Realizacja misji społecznej w lokalnym środowisku może zbudować równie dobre referencje (np. BNP Paribas, marka globalna która podejmuje liczne społeczne aktywacje na polskim gruncie).
  3. Lokalność nie oznacza dzisiaj – jak niegdyś bywało – odwołań do miejscowego folkloru. Pod pewnymi względami pełni teraz raczej rolę nowoczesnej utopii, która realizuje ideę zrównoważenia i do której aspirują progresywne środowiska.
  4. Zakorzenienie marki w lokalnym kontekście może sprawić, że nie tylko zostanie ona doceniona, ale stanie się częścią naszego życia.

Anna Ruszkiewicz

Z wykształcenia historyk filozofii, z natury nastawiona na dialog organizatorka. Od przeszło dwóch dekad związana z branżą badawczą, z powołania i z wyboru, zawsze po stronie operacyjnej. Przez wiele lat szefowa działów realizacji badań terenowych, najpierw w Ipsos, potem w Kantar Polska.

Dzięki otwartości na „nowe” i wrodzonemu optymizmowi, wspierała wiele trudnych procesów transformacji wewnętrznych, reorganizowała zespoły, łączyła i dzieliła struktury.

Posiadając bogate doświadczenie w realizacji projektów zawsze znajduje rozwiązanie problemów, często zanim się jeszcze pojawią, chętnie odpowiada na pytania, jak coś zrobić lepiej, szybciej, taniej.
Jej celem i ambicją jest tak organizować pracę, aby wspierać rozwój i kreatywność, a także stwarzać unikalne środowisko, w którym praca jest naturalną przyjemnością.

Maciej Kos

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni Senior Client Director w Kantar Polska. Wcześniej prowadził zespoły badawcze w IQS i Pentorze, gdzie był autorem cyklicznego opracowania pt. „Raport piwny”.

Specjalizuje się w badaniach dotyczących strategii marki, innowacji i Customer Experience. Pracując na rzecz wielu podmiotów reprezentujących różne branże i sektory gospodarki pomaga markom tworzyć rzeczywistość, kreować potrzeby, odkrywać nowe przestrzenie i mierzyć się z wyzwaniami.

Krzysztof Jodłowski​

Socjolog, badacz jakościowy z bogatym warsztatem, skuteczny „otwieracz” respondentów, „wydobywca” insightów,. „katalizator” pomysłów.

Specjalizuje się w badaniach postaw, wizerunków marek, testów reklam
i konceptów, NPD oraz poznawania mechanizmów zakupowych.

Prowadząc projekty warsztatowe, etnograficzne, semiotyczne czy eksploracyjne przyczynia się do zmiany podejścia marketerów do własnej kategorii, marki, konsumenta, dostarczając nowych i ważnych informacji.

Piotr Łukasiewicz

Doktor nauk społecznych, do 2020 brand planning director i senior consultant w Kantar Polska, wcześniej dyrektor strategii w agencji McCann i jeden z pionierów planowania strategicznego w polskiej reklamie.

Specjalizuje się w pozycjonowaniu i komunikacji marek, tak aby wpisywały się w trendy społeczne i kulturowe. Od 10 lat kieruje projektem „Trendozbiór”. Prowadzi warsztaty strategiczne i opracowuje metody pracy warsztatowej. Pracował dla największych marek polskich i międzynarodowych.

Współzałożyciel Szkoły Strategii Marki przy SAR, wykładał na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Collegium Civitas.

Opracowywał ekspertyzy dla instytucji publicznych, m.in. Instytutu Adama Mickiewicza i Urzędu m.st. Warszawa. Współautor Zasad komunikacji marki Polska przyjętych przez Radę Promocji Polski.  Starał się też zmieniać rzeczywistość jako urzędnik państwowy (krótko).

Paweł Ciacek

Socjolog, jeden z założycieli Instytutu SMG/KRC Poland, wieloletni Client Service Director w Kantar Polska

Obszarem jego szczególnych zainteresowań pozostają badania strategii marki i komunikacji. Dzieki Pawła rekomendacjom w udało się poprawić komunikację wielu marek zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Współtworzył nowe metodologie badawcze w Kantar Polska w obszarach badań jakościowych (od projekcyjnych gier, aż po podejścia etnograficzne) oraz w zakresie podejść opartych na pomiarze niedeklaratywnym.

Bierze udział w dyskusjach na stanem branży badawczej w Polsce.

Chętnie włącza sie w dzialania pro publico bono. Liderował tworzeniu miejskiej przestrzeni aktwistycznej Państwomiasto, współdziałał przy tworzeniu kampanii profrekwencyjnych.

Jest współtwórcą Trendozbioru produktu firmy Kantar poświęconego analizie trendów i zachowań konsumenckich.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania.