Zasoby F2F

Doświadczony zespół realizacji F2F

Zespół Research Collective, to nie jest zespół przypadkowy. Nasz kolektyw, to profesjonaliści z firmy Kantar, którzy stworzywszy tam standardy pracy, kierują się nimi w kolejnych projektach F2F i MS.

Nasze doświadczenie w liczbie wywiadów. W ciągu ostatnich dwóch lat zespół ten przeprowadził:

No Data Found

Dlaczego badania terenowe są ważne?

Docieramy do grup, w których inne techniki są mniej skuteczne. Realizujemy wywiady (In home) tam, gdzie nie „sięga” Internet lub telefon komórkowy. Rozmawiamy z ludźmi starszymi i bardzo młodymi, ale nie tylko. Przeprowadzamy ankiety długie ocierające się o wywiad pogłębiony, szybkie w określonej lokalizacji (On street, Shopper) czy testy produktów z zachowaniem warunków domowych.

Projekty F2F to również CLT (Central Location). Nasze testy to wypracowane procedury różnych kategorii produktowych, koordynowane z należytą starannością przez wyspecjalizowane zespoły, dedykowane do tego typu badań. To połączenie precyzji w schemacie i pełnej kontroli, możliwe do osiągnięcia jedynie w tej technice.

Tajemniczy Klient (Mystery Shopper) to połączenie pasjonatów z obiektywnym narzędziem do badań obsługi klienta, która to w wielu branżach jest wciąż najważniejszym elementem strategii danej firmy. Jesteśmy gwarancją solidnej realizacji dla wymagających sektorów automotive, bankowości czy retail.

Z kim współpracujemy w terenie? Z ankieterami i audytorami z całej Polski. To sieć ludzi, którą poprzez wspólne działanie profilujemy na konkretne zadania. Pracujemy z tymi, którzy reprezentują sobą jakość i zaangażowanie.

Jakość kontrolowana

Jakość tę nie tylko kontrolujemy, ale wspólnie budujemy dzięki nagraniom z 200 kamer, wywiadom z 200 laptopów oraz 150 tabletów.

0
0
0

Anna Ruszkiewicz

Z wykształcenia historyk filozofii, z natury nastawiona na dialog organizatorka. Od przeszło dwóch dekad związana z branżą badawczą, z powołania i z wyboru, zawsze po stronie operacyjnej. Przez wiele lat szefowa działów realizacji badań terenowych, najpierw w Ipsos, potem w Kantar Polska.

Dzięki otwartości na „nowe” i wrodzonemu optymizmowi, wspierała wiele trudnych procesów transformacji wewnętrznych, reorganizowała zespoły, łączyła i dzieliła struktury.

Posiadając bogate doświadczenie w realizacji projektów zawsze znajduje rozwiązanie problemów, często zanim się jeszcze pojawią, chętnie odpowiada na pytania, jak coś zrobić lepiej, szybciej, taniej.
Jej celem i ambicją jest tak organizować pracę, aby wspierać rozwój i kreatywność, a także stwarzać unikalne środowisko, w którym praca jest naturalną przyjemnością.

Maciej Kos

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni Senior Client Director w Kantar Polska. Wcześniej prowadził zespoły badawcze w IQS i Pentorze, gdzie był autorem cyklicznego opracowania pt. „Raport piwny”.

Specjalizuje się w badaniach dotyczących strategii marki, innowacji i Customer Experience. Pracując na rzecz wielu podmiotów reprezentujących różne branże i sektory gospodarki pomaga markom tworzyć rzeczywistość, kreować potrzeby, odkrywać nowe przestrzenie i mierzyć się z wyzwaniami.

Krzysztof Jodłowski​

Socjolog, badacz jakościowy z bogatym warsztatem, skuteczny „otwieracz” respondentów, „wydobywca” insightów,. „katalizator” pomysłów.

Specjalizuje się w badaniach postaw, wizerunków marek, testów reklam
i konceptów, NPD oraz poznawania mechanizmów zakupowych.

Prowadząc projekty warsztatowe, etnograficzne, semiotyczne czy eksploracyjne przyczynia się do zmiany podejścia marketerów do własnej kategorii, marki, konsumenta, dostarczając nowych i ważnych informacji.

Piotr Łukasiewicz

Doktor nauk społecznych, do 2020 brand planning director i senior consultant w Kantar Polska, wcześniej dyrektor strategii w agencji McCann i jeden z pionierów planowania strategicznego w polskiej reklamie.

Specjalizuje się w pozycjonowaniu i komunikacji marek, tak aby wpisywały się w trendy społeczne i kulturowe. Od 10 lat kieruje projektem „Trendozbiór”. Prowadzi warsztaty strategiczne i opracowuje metody pracy warsztatowej. Pracował dla największych marek polskich i międzynarodowych.

Współzałożyciel Szkoły Strategii Marki przy SAR, wykładał na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Collegium Civitas.

Opracowywał ekspertyzy dla instytucji publicznych, m.in. Instytutu Adama Mickiewicza i Urzędu m.st. Warszawa. Współautor Zasad komunikacji marki Polska przyjętych przez Radę Promocji Polski.  Starał się też zmieniać rzeczywistość jako urzędnik państwowy (krótko).

Paweł Ciacek

Socjolog, jeden z założycieli Instytutu SMG/KRC Poland, wieloletni Client Service Director w Kantar Polska

Obszarem jego szczególnych zainteresowań pozostają badania strategii marki i komunikacji. Dzieki Pawła rekomendacjom w udało się poprawić komunikację wielu marek zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Współtworzył nowe metodologie badawcze w Kantar Polska w obszarach badań jakościowych (od projekcyjnych gier, aż po podejścia etnograficzne) oraz w zakresie podejść opartych na pomiarze niedeklaratywnym.

Bierze udział w dyskusjach na stanem branży badawczej w Polsce.

Chętnie włącza sie w dzialania pro publico bono. Liderował tworzeniu miejskiej przestrzeni aktwistycznej Państwomiasto, współdziałał przy tworzeniu kampanii profrekwencyjnych.

Jest współtwórcą Trendozbioru produktu firmy Kantar poświęconego analizie trendów i zachowań konsumenckich.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania.