Styczeń Trendletter #5 Twardy Wellness

Insight

W tzw. normalnych czasach dbaliśmy o to, aby być jeszcze bardziej fit i well. Pandemia uruchomiła w nas poczucie najbardziej pierwotnego zagrożenia – czy wirus nie uczyni nas niepełnosprawnymi i czy w ogóle przeżyjemy.
0 %

…Polaków uważa, że nasz „Układ oddechowy” będzie organem „najbardziej zagrożonym w perspektywie najbliższych 2-3 lat”. Na drugim miejscu wymieniany jest „Układ odpornościowy” (41%).

Segment pokryć (coatings) antywirusowych będzie wzrastał średniorocznie o 13.3% między 2020 i 2027 rokiem (Allied Market Research, Wunderman Thompson Intelligence, 12.2020).

Oddech – to słowo klucz w minionym roku. Tchnienie, poruszenie duszy, wiatr, to co nas ożywia zostało stłamszone, poddane poważnym restrykcjom ze względu na niewielką strukturę białkową krążącą w powietrzu. Niewidoczny element, który zagroził jednostkom i społeczeństwom (P.Goch-Kenawy, marketingprzykawie.pl, 6.01.2020).

Na czoło zagrożeń wysuwają się czynniki zewnętrzne, których działanie nie jest zależne od nas (choć przez styl życia możemy redukować ich wpływ).

Co będzie źródłem największego zagrożenia dla naszego zdrowia w perspektywie najbliższych 2-3 lat? Proszę zaznaczyć maksymalnie dwa największe, Pana(i) zdaniem, zagrożenia.

Szerszy obraz

Ostatnie dekady XX w. to zmiana w podejściu do zdrowia. Uznaliśmy, że zdrowie to nie tylko brak chorób, lecz że można je rozumieć pozytywnie – jako świadome kształtowanie swego dobrostanu: praktyki pro-zdrowotne, zdrowy styl życia i wellness, który łączył stan ciała ze stanem ducha.

Pandemia spowodowała swoistą regresję w naszym myśleniu o zdrowiu. Stawką nie jest już holistyczny rozwój psychofizyczny, lecz „ocalenie” nas przed zagrożeniem płynącym z zewnątrz.
Redefinicji ulega pojęcie odporności. To nie tylko wzmocnienie sił organicznych, lecz także „dozbrojenie się” przed zewnętrznym wrogiem: zarazkami czy smogiem. A wkrótce być może także przed efektami zmian klimatycznych: powodziami i pożarami. Bańka – to słowo nie będzie dotyczyło już tylko świata mediów społecznościowych, ale naszego świata ogólnie.

Pawel

Paweł Ciacek

Partner Zarządzający

Co z tego wynika dla Twojego biznesu:
  1. Rozwijają się nowe kategorie rynkowe, jak np. in-home safety czy air care, które roztaczają wokół nas kordon sanitarny. To wynika z „izolacyjnego” podejścia do odporności – chcemy powstrzymać dostęp szkodliwych czynników.
  2. Żadna kategoria produktów czy usług nie jest zwolniona z myślenia o bezpieczeństwie zdrowotnym użytkowników – rozumianym dosłownie (kontakt w żaden sposób nie zaszkodzi stanowi mojego zdrowia, teraz lub w przyszłości).
  3. Safety first. Czyli „aktywne bezpieczeństwo”, o jakim producenci muszą myśleć zawczasu i na wyrost, rozpraszając najmniejsze obawy użytkowników.
  4. Wszystko co jest dowodem dbałości w tej dziedzinie – zostanie docenione.
    Pandemia uwrażliwiła nas zwłaszcza na kwestie związane ze swobodą oddechu i czystością wdychanego powietrza.

Anna Ruszkiewicz

Z wykształcenia historyk filozofii, z natury nastawiona na dialog organizatorka. Od przeszło dwóch dekad związana z branżą badawczą, z powołania i z wyboru, zawsze po stronie operacyjnej. Przez wiele lat szefowa działów realizacji badań terenowych, najpierw w Ipsos, potem w Kantar Polska.

Dzięki otwartości na „nowe” i wrodzonemu optymizmowi, wspierała wiele trudnych procesów transformacji wewnętrznych, reorganizowała zespoły, łączyła i dzieliła struktury.

Posiadając bogate doświadczenie w realizacji projektów zawsze znajduje rozwiązanie problemów, często zanim się jeszcze pojawią, chętnie odpowiada na pytania, jak coś zrobić lepiej, szybciej, taniej.
Jej celem i ambicją jest tak organizować pracę, aby wspierać rozwój i kreatywność, a także stwarzać unikalne środowisko, w którym praca jest naturalną przyjemnością.

Maciej Kos

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni Senior Client Director w Kantar Polska. Wcześniej prowadził zespoły badawcze w IQS i Pentorze, gdzie był autorem cyklicznego opracowania pt. „Raport piwny”.

Specjalizuje się w badaniach dotyczących strategii marki, innowacji i Customer Experience. Pracując na rzecz wielu podmiotów reprezentujących różne branże i sektory gospodarki pomaga markom tworzyć rzeczywistość, kreować potrzeby, odkrywać nowe przestrzenie i mierzyć się z wyzwaniami.

Krzysztof Jodłowski​

Socjolog, badacz jakościowy z bogatym warsztatem, skuteczny „otwieracz” respondentów, „wydobywca” insightów,. „katalizator” pomysłów.

Specjalizuje się w badaniach postaw, wizerunków marek, testów reklam
i konceptów, NPD oraz poznawania mechanizmów zakupowych.

Prowadząc projekty warsztatowe, etnograficzne, semiotyczne czy eksploracyjne przyczynia się do zmiany podejścia marketerów do własnej kategorii, marki, konsumenta, dostarczając nowych i ważnych informacji.

Piotr Łukasiewicz

Doktor nauk społecznych, do 2020 brand planning director i senior consultant w Kantar Polska, wcześniej dyrektor strategii w agencji McCann i jeden z pionierów planowania strategicznego w polskiej reklamie.

Specjalizuje się w pozycjonowaniu i komunikacji marek, tak aby wpisywały się w trendy społeczne i kulturowe. Od 10 lat kieruje projektem „Trendozbiór”. Prowadzi warsztaty strategiczne i opracowuje metody pracy warsztatowej. Pracował dla największych marek polskich i międzynarodowych.

Współzałożyciel Szkoły Strategii Marki przy SAR, wykładał na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Collegium Civitas.

Opracowywał ekspertyzy dla instytucji publicznych, m.in. Instytutu Adama Mickiewicza i Urzędu m.st. Warszawa. Współautor Zasad komunikacji marki Polska przyjętych przez Radę Promocji Polski.  Starał się też zmieniać rzeczywistość jako urzędnik państwowy (krótko).

Paweł Ciacek

Socjolog, jeden z założycieli Instytutu SMG/KRC Poland, wieloletni Client Service Director w Kantar Polska

Obszarem jego szczególnych zainteresowań pozostają badania strategii marki i komunikacji. Dzieki Pawła rekomendacjom w udało się poprawić komunikację wielu marek zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Współtworzył nowe metodologie badawcze w Kantar Polska w obszarach badań jakościowych (od projekcyjnych gier, aż po podejścia etnograficzne) oraz w zakresie podejść opartych na pomiarze niedeklaratywnym.

Bierze udział w dyskusjach na stanem branży badawczej w Polsce.

Chętnie włącza sie w dzialania pro publico bono. Liderował tworzeniu miejskiej przestrzeni aktwistycznej Państwomiasto, współdziałał przy tworzeniu kampanii profrekwencyjnych.

Jest współtwórcą Trendozbioru produktu firmy Kantar poświęconego analizie trendów i zachowań konsumenckich.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania.