Styczeń Trendletter #5 Twardy Wellness

Insight

W tzw. normalnych czasach dbaliśmy o to, aby być jeszcze bardziej fit i well. Pandemia uruchomiła w nas poczucie najbardziej pierwotnego zagrożenia – czy wirus nie uczyni nas niepełnosprawnymi i czy w ogóle przeżyjemy.
0 %

…Polaków uważa, że nasz „Układ oddechowy” będzie organem „najbardziej zagrożonym w perspektywie najbliższych 2-3 lat”. Na drugim miejscu wymieniany jest „Układ odpornościowy” (41%).

Segment pokryć (coatings) antywirusowych będzie wzrastał średniorocznie o 13.3% między 2020 i 2027 rokiem (Allied Market Research, Wunderman Thompson Intelligence, 12.2020).

Oddech – to słowo klucz w minionym roku. Tchnienie, poruszenie duszy, wiatr, to co nas ożywia zostało stłamszone, poddane poważnym restrykcjom ze względu na niewielką strukturę białkową krążącą w powietrzu. Niewidoczny element, który zagroził jednostkom i społeczeństwom (P.Goch-Kenawy, marketingprzykawie.pl, 6.01.2020).

Na czoło zagrożeń wysuwają się czynniki zewnętrzne, których działanie nie jest zależne od nas (choć przez styl życia możemy redukować ich wpływ).

No Data Found

Co będzie źródłem największego zagrożenia dla naszego zdrowia w perspektywie najbliższych 2-3 lat? Proszę zaznaczyć maksymalnie dwa największe, Pana(i) zdaniem, zagrożenia.

Szerszy obraz

Ostatnie dekady XX w. to zmiana w podejściu do zdrowia. Uznaliśmy, że zdrowie to nie tylko brak chorób, lecz że można je rozumieć pozytywnie – jako świadome kształtowanie swego dobrostanu: praktyki pro-zdrowotne, zdrowy styl życia i wellness, który łączył stan ciała ze stanem ducha.

Pandemia spowodowała swoistą regresję w naszym myśleniu o zdrowiu. Stawką nie jest już holistyczny rozwój psychofizyczny, lecz „ocalenie” nas przed zagrożeniem płynącym z zewnątrz.
Redefinicji ulega pojęcie odporności. To nie tylko wzmocnienie sił organicznych, lecz także „dozbrojenie się” przed zewnętrznym wrogiem: zarazkami czy smogiem. A wkrótce być może także przed efektami zmian klimatycznych: powodziami i pożarami. Bańka – to słowo nie będzie dotyczyło już tylko świata mediów społecznościowych, ale naszego świata ogólnie.

Pawel

Paweł Ciacek

Partner Zarządzający

Co z tego wynika dla Twojego biznesu:
  1. Rozwijają się nowe kategorie rynkowe, jak np. in-home safety czy air care, które roztaczają wokół nas kordon sanitarny. To wynika z „izolacyjnego” podejścia do odporności – chcemy powstrzymać dostęp szkodliwych czynników.
  2. Żadna kategoria produktów czy usług nie jest zwolniona z myślenia o bezpieczeństwie zdrowotnym użytkowników – rozumianym dosłownie (kontakt w żaden sposób nie zaszkodzi stanowi mojego zdrowia, teraz lub w przyszłości).
  3. Safety first. Czyli „aktywne bezpieczeństwo”, o jakim producenci muszą myśleć zawczasu i na wyrost, rozpraszając najmniejsze obawy użytkowników.
  4. Wszystko co jest dowodem dbałości w tej dziedzinie – zostanie docenione.
    Pandemia uwrażliwiła nas zwłaszcza na kwestie związane ze swobodą oddechu i czystością wdychanego powietrza.

Anna Ruszkiewicz

Z wykształcenia historyk filozofii, z natury nastawiona na dialog organizatorka. Od przeszło dwóch dekad związana z branżą badawczą, z powołania i z wyboru, zawsze po stronie operacyjnej. Przez wiele lat szefowa działów realizacji badań terenowych, najpierw w Ipsos, potem w Kantar Polska.

Dzięki otwartości na „nowe” i wrodzonemu optymizmowi, wspierała wiele trudnych procesów transformacji wewnętrznych, reorganizowała zespoły, łączyła i dzieliła struktury.

Posiadając bogate doświadczenie w realizacji projektów zawsze znajduje rozwiązanie problemów, często zanim się jeszcze pojawią, chętnie odpowiada na pytania, jak coś zrobić lepiej, szybciej, taniej.
Jej celem i ambicją jest tak organizować pracę, aby wspierać rozwój i kreatywność, a także stwarzać unikalne środowisko, w którym praca jest naturalną przyjemnością.

Maciej Kos

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni Senior Client Director w Kantar Polska. Wcześniej prowadził zespoły badawcze w IQS i Pentorze, gdzie był autorem cyklicznego opracowania pt. „Raport piwny”.

Specjalizuje się w badaniach dotyczących strategii marki, innowacji i Customer Experience. Pracując na rzecz wielu podmiotów reprezentujących różne branże i sektory gospodarki pomaga markom tworzyć rzeczywistość, kreować potrzeby, odkrywać nowe przestrzenie i mierzyć się z wyzwaniami.

Krzysztof Jodłowski​

Socjolog, badacz jakościowy z bogatym warsztatem, skuteczny „otwieracz” respondentów, „wydobywca” insightów,. „katalizator” pomysłów.

Specjalizuje się w badaniach postaw, wizerunków marek, testów reklam
i konceptów, NPD oraz poznawania mechanizmów zakupowych.

Prowadząc projekty warsztatowe, etnograficzne, semiotyczne czy eksploracyjne przyczynia się do zmiany podejścia marketerów do własnej kategorii, marki, konsumenta, dostarczając nowych i ważnych informacji.

Piotr Łukasiewicz

Doktor nauk społecznych, do 2020 brand planning director i senior consultant w Kantar Polska, wcześniej dyrektor strategii w agencji McCann i jeden z pionierów planowania strategicznego w polskiej reklamie.

Specjalizuje się w pozycjonowaniu i komunikacji marek, tak aby wpisywały się w trendy społeczne i kulturowe. Od 10 lat kieruje projektem „Trendozbiór”. Prowadzi warsztaty strategiczne i opracowuje metody pracy warsztatowej. Pracował dla największych marek polskich i międzynarodowych.

Współzałożyciel Szkoły Strategii Marki przy SAR, wykładał na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Collegium Civitas.

Opracowywał ekspertyzy dla instytucji publicznych, m.in. Instytutu Adama Mickiewicza i Urzędu m.st. Warszawa. Współautor Zasad komunikacji marki Polska przyjętych przez Radę Promocji Polski.  Starał się też zmieniać rzeczywistość jako urzędnik państwowy (krótko).

Paweł Ciacek

Socjolog, jeden z założycieli Instytutu SMG/KRC Poland, wieloletni Client Service Director w Kantar Polska

Obszarem jego szczególnych zainteresowań pozostają badania strategii marki i komunikacji. Dzieki Pawła rekomendacjom w udało się poprawić komunikację wielu marek zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Współtworzył nowe metodologie badawcze w Kantar Polska w obszarach badań jakościowych (od projekcyjnych gier, aż po podejścia etnograficzne) oraz w zakresie podejść opartych na pomiarze niedeklaratywnym.

Bierze udział w dyskusjach na stanem branży badawczej w Polsce.

Chętnie włącza sie w dzialania pro publico bono. Liderował tworzeniu miejskiej przestrzeni aktwistycznej Państwomiasto, współdziałał przy tworzeniu kampanii profrekwencyjnych.

Jest współtwórcą Trendozbioru produktu firmy Kantar poświęconego analizie trendów i zachowań konsumenckich.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania.